Boken «Fysisk helse og kosthold»

SunnereBarn har sammen med Cappelen Damm skrive en opplæringsbok til bruk i barnehagen.

Boken gis ut på Cappelen Damm høsten 2018.

Om "Fysisk helse og kosthold" boken

Boken om Fysisk helse vil gi deg basis kunnskap kosthold, hvordan kosthold påvirker helse og hvordan barnehagen i praksis kan jobbe med mat og måltid i egen barnehage. Boken består av fire deler: Første del av boken gir deg basis innføring i ernæring og barnehagens betydning. Andre del av boken har fokus hvordan skape gode måltider og samtidig imøtekomme forventning om sunn og god mat. Tredje del av boken beskriver konkrete og praktiske eksempler på hvordan personalet i barnehagen kan jobbe med og utvikle egen praksis for mat og måltid Her vil vi for eksempel presentere enkle tips til hvordan måltidet kan fungere som en fin  arena også annen  læring . Bokens siste kapittel består av refleksjons-og øvingsoppgaver som personalet i barnehagen kan benytte i utviklingen av egen praksis.

 

Boken inngår i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis. Serien har som mål å formidle oppdatert kunnskap og god praksis når det gjelder de yngste barnehagebarna. Noen andre titler i samme serie er Livsmestring, Foreldresamarbeid og Fysisk helse og kosthold. Alle bøkene har en del som omhandler forskningsbasert kunnskap, en del som omhandler daglig praksis, samt refleksjonsspørsmål/øvinger.