Introduksjonskurs i Bergen 25. oktober

Introduksjonskurs i Bergen 25. oktober

SunnereBarn holder i 2018 introduksjonskurs med fokus på hvorfor og hvordan barnehager og SFO kan bidra til bedre folkehelse. Kurset vil ta for seg:

  • Hvorfor er kosthold så avgjørende for barns utvikling og trivsel?
  • Hvordan kan barnehagen og SFO bidra til å sikre et bedre mat tilbud?
  • SunnereBarn – presentasjon av opplæringsverktøy og løsninger

Introduksjonskurset er ment for ledere i barnehage, SFO og kommunen med ansvar for barns oppvekstsvilkår.

For mer informasjon om deltagelse i prosjektet, send oss en forespørsel til helena@greenudge.no. Introduksjonskurset er gratis.

Melde deg på introduksjonskurset her

 

Timeplan

KL. TEMA
9:00 - 9:15 Velkommen og Måltidssjekken: Hvordan jobber din barnehage eller SFO med mat og måltider?
9:15 - 10:00 Barnehage og SFO´s rolle for å bedre folkehelsen
10:00 - 10:15 Pause med oppskåret frukt og grønt
10:15 - 11:00 Innsatsområdene og retningslinjer for mat og måltider i barnehage og SFO
11:00 - 11:30 Smak og måltidsglede
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 13:15 SunnereBarn - presentasjon av opplæringsverktøy som Smart Mat og "Mat for Minsten"
13:15 - 14:00 Kompetanseløft og varig endring gjennom SunnereBarn
14:00-14:30 Oppsummering og avslutning

No Comments

Post a Reply