Informasjonskurs i Kristiansand 8. november

Informasjonskurs i Kristiansand 8. november

SunnereBarn holder i 2018 informasjonskurs med fokus på hvorfor og hvordan barnehager og SFO kan bidra til bedre folkehelse. Kurset vil ta for seg:

  • Hvorfor er kosthold så avgjørende for barns utvikling og trivsel?
  • Hvordan kan barnehagen og SFO bidra til å sikre et bedre mat tilbud?
  • SunnereBarn – presentasjon av opplæringsverktøy og løsninger

Introduksjonskurset er ment for ledere i barnehage, SFO og kommunen med ansvar for barns oppvekstsvilkår.

For mer informasjon om deltagelse i prosjektet, send oss en forespørsel til helena@greenudge.no. Introduksjonskurset er gratis.

Melde deg på introduksjonskurset her

Sted

Hotel Norge (Dronningensgate 5, 4666 Kristiansand)

Timeplan

KL. TEMA
10:00 - 10:15 Velkommen
10:15 - 11:00 Barnehage og SFO´s rolle for å bedre folkehelsen
11:00 - 11:15 Pause med oppskåret frukt og grønt
11:15 - 12:00 Innsatsområdene og retningslinjer for mat og måltider i barnehage og SFO
12:00 - 12:45 Lunsj
12:45 - 14:15 Hvordan kan SunnereBarn.no gjøre arbeidet med mat og måltid letter i barnehage og SFO?
14:15 - 14:30 Pause
14:30 - 15:00 Oppsummering og gjennomgang av dagens Måltidssjekk

No Comments

Post a Reply