Kurs og opplæring

SunnereBarn tilbyr kurs og kompetanseløft for ledere og ansatte i din barnehage eller SFO og for ansatte i kommunen som jobber med folkehelsearbeid.

Under KURS i menyen vil du finne:

Under OPPLÆRINGSMATERIELL i menyen vil du finne: