Månedens aktivitet

Månedens aktivitet

Som abonnent av SunnereBarn vil du hver måned få tilsendt tips til aktivitet. Dette er aktiviteter som er tett knyttet opp til rammeplanens fagområder. Aktivitetene har primært fokus på hvordan mat og måltid kan løftes i en praktisk hverdag og samtidig knyttes til andre fagområder som språk, motorikk og sosial læring.

Månedens aktivitet for barnehager

   Månedens aktivitet for SFO