Kompetansepakken SunnereBarn

Din barnehage/SFO får tilgang på følgende ved å tegne abonnement på kompetansepakken SunnereBarn:

 • Måltidssjekken - evaluering av det faktiske mat tilbudet
  • Som abonnent vil du få mulighet til å gjennomføre årlig Måltidssjekk. Sjekken evaluere egen praksis og gir retning til planlegging av nye initiativ og fokusområder, samt evaluere fremgang i arbeidet med mat og måltid.
 • Kurs
  • Som abonnent få du tilgang på 3 obligatoriske e-læringsmoduler. Du vil deretter få årlig tilgang på nye oppfølgingskurs i form av e-læringsmodul* eller regionale kurs** med tilhørende materiell. Kursene er praksisnære og fokuserer på hvordan din barnehage/SFO for eksempel kan øke inntaket av frukt og grønt eller fisk eller konkret hvordan fremme kunnskap om mat og matglede hos barna.
 • Opplæringsmateriell
  • Som abonnent får du tilgang på praktiske verktøy til bruk i hverdagen. Dette inkluderer handleliste menyplanlegger, spill til bruk i lek med barna, månedens aktivitet.
  • SunnereBarn handleliste viser utvalgte produkter med Nøkkelhull som er vanlige matvarer i barnehagen
  • SunnereBarn menyplanlegger kan du beregne porsjon og pris for matinnkjøp per barn og for hele avdelinger.
  • Månedens aktivitet viser hvordan du kan jobbe med mat og måltid samtidig som du jobber andre fagområder i rammeplanen som språk, motorikk og sosial læring
 • Kunnskapsbase
  • www.sunnerebarn.no finner du kunnskap om relevante temaer som matgrupper, næringsstoffer og smaksutvikling hos barn. Her vil du også finne link til sentrale retningslinjer og annen litteratur.

*nye valgfri moduler vil bli tilgjengelig etter hvert

**regionale kurs er for inntil 2 ansatte pr arbeidsplass årlig. Vi tilrettelegger for kurs på oppsatte planleggingsdager i regionen.  Øvrige ansatte kan tilbys kurs til redusert kostnad.