Om SunnereBarn

SunnereBarn bidrar til økt kunnskap og tilbyr opplæringsmateriell som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO. Les vilkår for abonnoment her. Abonnement tegnes for 1 år og har oppstart i januar eller august hvert år. Se årshjul for oppstart i januar og august her

Din barnehage/SFO får tilgang på følgende ved å tegne abonnement på kompetansepakken SunnereBarn:

Måltidssjekken - evaluering av det faktiske mattilbudet

  • Som abonnent vil du få mulighet til å gjennomføre årlig Måltidssjekk. Sjekken evaluere egen praksis og gir retning til planlegging av nye initiativ og fokusområder, samt evaluere fremgang i arbeidet med mat og måltid.

Kurs

  • Som abonnent få du tilgang på e-læringsmoduler med tilhørende opplæringsmateriell. Nye moduler vil bli tilgjengelig etterhvert. Kursene er praksisnære og fokuserer på hvordan din barnehage/SFO for eksempel kan øke inntaket av frukt og grønt eller fisk eller konkret hvordan fremme kunnskap om mat og matglede hos barna. Vi tilbyr også regionale kurs for din barnehage/SFO*.

Opplæringsmateriell

  • Som abonnent får du tilgang på praktiske verktøy til bruk i hverdagen. Dette inkluderer handleliste, menyplanlegger, spill til bruk i lek med barna, månedens aktivitet.
  • SunnereBarn handleliste viser utvalgte produkter med Nøkkelhull som er vanlige matvarer i barnehagen/SFO.
  • I SunnereBarns menyplanlegger kan du beregne porsjon og pris for matinnkjøp per barn og for hele avdelinger.
  • Månedens aktivitet viser hvordan du kan jobbe med mat og måltid samtidig som du jobber med andre fagområder i rammeplanen som språk, motorikk og sosial læring

Kunnskapsbase

  • Under kunnskap finner man kunnskap om relevante temaer som matgrupper, næringsstoffer og smaksutvikling hos barn. Her vil du også finne link til sentrale retningslinjer og annen litteratur.

* SunnereBarn kan utarbeide egne kurs for dere. Dette vil da ikke inngå i ordinær kompetansepakke. Vi tilrettelegger for kurs på oppsatte planleggingsdager i regionen.

 Hvis du ønsker å bli abonnent - send mail til info@sunnerebarn.no