Om Oss

Om prosjektgruppen

Samira Lekhal - Prosjektleder, utvikling konsept

PhD, seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Initiativtaker og leder overordnet prosjekt ”Fra kunnskap til handling”. Styreleder GreeNudge. Doktorgrad på risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom.

Marit Løset Eriksen - Prosjektkoordinator

Marit har kjernekompetanse i fysisk aktivitet og helse. Marit har jobbet som pedagogisk leder i barnehage med erfaring med helsefremmende arbeid og SunnereBarn. Marit har som spesialidrettspedagog lang erfaring med livstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet.  

Linda Mathisen - Prosjektkoordinator kurs og kommunikasjon

Jobber som prosjekt- og forskningskoordinator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Nasjonal kurskoordinator i delprosjekt 1 av "Fra kunnskap til handling" – Overvekt og fedme hos barn og unge. Hun er uteksaminert prosjektleder ved Høyskolen Kristiania.

Ratib Lekhal - Faglig rådgiver utdanningssektoren

PhD, førsteamanuensis ved BI Handelshøyskole. Han har faglig kompetanse innenfor barnehage sektoren. Ratib har i flere år forsket på kvalitet i barnehage med hovedfokus på språkutvikling. Han leder Nasjonal etterutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI.

Andre ressurspersoner

  • Aina Lien, NorgesGruppen fagsjef sunnhet og ernæring. Aina er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Marte Gjeitung Byfuglien, Helse- og ernæringssjef i Mills. Marte er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Pia Gulbrandsen, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA. I tillegg er Pia styremedlem i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Pia er utdannet journalist.
  • Lise Brandstadmoen, Ernæringsfysiolog i BAMA. Lise er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Harald Osa, Fagsjef smak og matkultur i BAMA. Harald arbeider spesielt mot barn og unge med kunnskapskonseptet Eat Move Sleep, Mat for Minsten, SunnereBarn. Han er utdannet kokk, har leder Det Norske kokkelandslage i en årrekke, bidratt til oppstarten av Gastronomisk Institutt, Stiftelsen Norsk Matkultur i tillegg til å være forfatter for flere kokebøker.
  • Stig W Jørgensen, Markedsdirektør i ASKO.
  • Katie Knagenhjelm, ansvarlig for Mat for Minsten i ASKO. Katie har fagbrev som kokk og bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse.
  • Benght Andreassen, ressursperson IT løsninger
  • Knut Ivar Karevold, GreeNudge. Bidratt med utvikling av rammer for SunnereBarn som del av teamet i GreeNudge

Bakgrunn

SunnereBarn skal bidra til at barn får bedre kostholdsvaner og økt måltidsglede i barnehage og SFO. Målet er å bedre og effektivisere arbeidet med mat og måltid i din barnehage og SFO. SunnereBarn tilbyr kunnskap og opplæringsmateriell som letter arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.

SunnereBarn er en den del av det nasjonale kompetanseprosjektet ”Fra kunnskap til handling”. ”Fra kunnskap til handling” har som mål å fremme gode kostholdsvaner og forebygge fremtidig overvekt og livsstilssykdom blant barn og unge.

SunnereBarn er delfinansiert av Gjensidige Stiftelsen. Bestilling og levering av mat gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktørene ASKO, BAMA og Mills. Se alle våre samarbeidspartnere her. Det vil ikke åpnes for direkte markedsføring i sunnerebarn.no men vi vil vise eksempler på gode produkter merket med nøkkelhull.

Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til info@sunnerebarn.no

Om GreeNudge

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

GreeNudge er en uavhengig ideell virksomhet som er spesialister innen helse, atferdsøkonomi, psykologi og miljøvitenskap. Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta sunnere og mer bærekraftige valg i hverdagen.

Les mer om GreeNudge på vår nettside