Om Oss

SunnereBarn er en den del av det nasjonale kompetanseprosjektet ”Fra kunnskap til handling”. ”Fra kunnskap til handling” har som mål å fremme gode kostholdsvaner og forebygge fremtidig overvekt og livsstilssykdom blant barn og unge.

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

SunnereBarn er delfinansiert av Gjensidige Stiftelsen. Bestilling og levering av mat gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktørene ASKO, BAMA og Mills. Se alle våre samarbeidspartnere her.

Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til info@sunnerebarn.no

Om prosjektgruppen

Samira Lekhal - Prosjektleder, utvikling konsept 

PhD, seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Initiativtaker og leder overordnet prosjekt ”Fra kunnskap til handling”. Styreleder GreeNudge. Doktorgrad på risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom. Leder ”Fra kunnskap til handling”.

 

 

 

 

Helena Slapø - Prosjektkoordinator, utvikling og materiell

Prosjektkoordinator og forskningsassistent i GreeNudge. Helena har en mastergrad i energi, naturresurser og miljø ved Norges Handelshøyskole. Som del av masteroppgaven har hun gjennomførte et studiet som viser hvordan trafikklysmerking kan påvirke til mer bærekraftige valg av mat.

 

 

 

 

Linda Mathisen - Prosjektkoordinator, kurs og kommunikasjon

Jobber som prosjekt- og forskningskoordinator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold HF, samt som lederstøtte. Nasjonal kurskoordinator i delprosjekt 1 av Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge, kurs for helsepersonell. Studerer også prosjektledelse ved Høyskolen Kristiania. Prosjektkoordinator kurs og kommunikasjon på SunnereBarn.no som gjennomføres av GreeNudge.

 

 

 

 

 

Knut Ivar Karevold - Prosjektmedarbeider, utvikling konsept 

PhD, førsteamanuensis, Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Direktør GreeNudge. Organisasjonspsykolog. Doktorgrad i beslutningspsykologi med fokus på intuitive innrammingseffekter i kommunikasjon.

 

 

 

 

Ratib Lekhal - Faglig rådgiver utdanningssektoren

PhD, førsteamanuensis ved BI Handelshøyskole. Han har faglig kompetanse innenfor barnehage sektoren. Ratib har i flere år forsket på kvalitet i barnehage med hovedfokus på språkutvikling. Han leder Nasjonal etterutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI.

 

Andre ressurspersoner

  • Aina Lien, NorgesGruppen fagsjef sunnhet og ernæring. Aina er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Marte Gjeitung Byfuglien, Helse- og ernæringssjef i Mills. Marte er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Pia Gulbrandsen, Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA. I tillegg er Pia styremedlem i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Pia er utdannet journalist.
  • Lise Brandstadmoen, Ernæringsfysiolog i BAMA. Lise er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.
  • Harald Osa, Fagsjef smak og matkultur i BAMA. Harald arbeider spesielt mot barn og unge med kunnskapskonseptet Eat Move Sleep, Mat for Minsten, SunnereBarn. Han er utdannet kokk, har leder Det Norske kokkelandslage i en årrekke, bidratt til oppstarten av Gastronomisk Institutt, Stiftelsen Norsk Matkultur i tillegg til å være forfatter for flere kokebøker.
  • Stig W Jørgensen, Markedsdirektør i ASKO.
  • Katie Knagenhjelm, ansvarlig for Mat for Minsten i ASKO. Katie har fagbrev som kokk og bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse.
  • Benght Andreassen, ressursperson IT løsninger
  • Peder Ydalus, ressursperson nettside

Om GreeNudge

GreeNudge er en uavhengig ideell virksomhet med et styre tilknyttet flere fagmiljøer i Norge, blant annet Høyskolen i Oslo og Akershus. Vi er spesialister innen helse, atferdsøkonomi, psykologi og miljøvitenskap, og jobber for å gjøre det lettere for folk å ta sunnere og mer bærekraftige valg i hverdagen.

Les mer om GreeNudge på vår nettside