Om SunnereBarn

SunnereBarn skal bidra til at barn får bedre kostholdsvaner og økt måltidsglede i barnehage og SFO. Målet er å bedre og effektivisere arbeidet med mat og måltid i din barnehage og SFO.

SunnereBarn tilbyr kunnskap og opplæringsmateriell som letter arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.

Lær mer om kompetansepakken SunnereBarn her

SunnereBarn er en den del av det nasjonale kompetanseprosjektet ”Fra kunnskap til handling”. ”Fra kunnskap til handling” er et prosjekt med fokus på å fremme gode kostholdsvaner og forebygge fremtidig livsstilssykdom blant barn og unge gjennom nasjonale kurs for ansatte i helse og utdanningssektoren. "Fra kunnskap til handling" er initiert og ledes av Samira Lekhal, seksjonsoverlege Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold.

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

SunnereBarn er delfinansiert av Gjensidige Stiftelsen. Bestilling og levering av mat gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktørene ASKO, BAMA og Mills. Se alle våre samarbeidspartnere her. Det vil ikke åpnes for direkte markedsføring i sunnerebarn.no men vi vil vise eksempler på gode produkter merket med nøkkelhull.

Hvorfor bør barnehage og SFO jobbe med å bedre kostholdet til barn?

Alle som til daglig jobber med barn har en unik mulighet til å påvirke barns utvikling og helse. For barn og unge er kosthold, helse, og sosial utvikling nært knyttet sammen. Gode kostholdsvaner i barneårene danner grunnlaget for et godt og riktig kosthold senere i livet.

Kartlegginger gjennomført av Helsedirektoratet har vist at det er behov for økt kunnskap om kosthold, både riktig mengde og riktig sammensetning, blant ansatte i barnehage og SFO.

Økt kunnskap om kosthold og hvordan det påvirker barns utvikling og trivsel er et langsiktig arbeid.