Vilkår SunnereBarn

Vilkår for abonnement på kompetansepakken SunnereBarn

Disse vilkårene regulerer abonnement på kompetansepakken SunnereBarn.

 1.  Typer abonnement
  • Du kan inngå abonnement på SunnereBarn på vår nettsiden Sunnerebarn.no. Avtale kan inngås av en enkelt stående barnehage eller SFO, eller det kan inngås avtale for hele kommunen eller barnehage kjeden. Abonnement tegnes for 1 år og vil være løpende.
 2. Pris per år
  • Kompetansepakken SunnereBarn har årlig kostnad på 6790,- NOK eks. moms. per barnehage/SFO. Ved tegning av abonnement for flere enn 10 enheter tilbyr vi gruppe pris. Ta kontakt for mer informasjon. Du vil få tilgang til allerede ferdigstilt materiell når du registeret deg. Kostnad for abonnement vil faktureres løpende. Ved tegning av abonnement før 01.01.2019 vil du motta faktura januar 2019.
 3. Angrerett og oppsigelse
  • Når du kjøper abonnement på kompetansepakken SunnereBarn, får du tilgang til kompetansepakken umiddelbart. Du samtykker i at leveringen påbegynnes umiddelbart, og du har derfor ikke angrerett på kjøpet, jf. angrerettloven § 22 bokstav n. SunnereBarn kan si opp abonnement dersom abonnement kostnad ikke blir betalt innen betalingsfristen.
 4. Rettigheter
  • Kompetansepakken SunnereBarn er gjort tilgjengelige for deg gjennom kjøp av abonnement. Innholdet kan ikke spres til allmennheten i mangfoldiggjort form, eller legges ut på internett til allmenn adgang. Du kan bare benytte innholdet du får tilgang på i interne møter eller foreldremøter. Kompetansepakken gjort tilgjengelig for deg gjennom abonnement og vil opphøre å være tilgjengelige dersom abonnementet utløper eller avsluttes i henhold til punkt 3.
 5. Behandling av personopplysninger
  • Vi behandler dine personopplysninger i tråd med personvernloven.
 6. Markedsføring
  • Ved å tegne abonnement godtar du å få tilsend nyhetsbrev fra SunnereBarn.no

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved å sende en mail til info@sunnerebarn.no