Regionale oppfølgingskurs

SunnereBarn tilbyr praksisnære oppfølgingskurs for ledere og ansatte i din barnehage/SFO og for ansatte i kommunen som jobber med folkehelsearbeid.

Regionale oppfølgingskurs krever abonnement på kompetansepakken SunnereBarn. Du finner vilkår for abonnement her