Vilkår SunnereBarn

Du kan bli med på SunnereBarn ved å registrere deg på mail til info@sunnerebarn.no. Kunnskapsløft gjennom SunnereBarn kan inngås av en enkeltstående barnehage/SFO, eller det kan inngås avtale for hele kommunen.

Kostnad

  • SunnereBarn har ingen kostnad for deltagende barnehage/SFO. Vårt arbeid er subsidiert av våre samarbeidspartnere.

Angrerett og oppsigelse

  • Når du tegner abonnement på kompetansepakken SunnereBarn, får du tilgang til kompetansepakken umiddelbart. Du samtykker i at leveringen påbegynnes umiddelbart, og du har derfor ikke angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav n. SunnereBarn kan si opp abonnement dersom abonnement blir misbrukt.

Rettigheter

  • Kompetansepakken SunnereBarn er gjort tilgjengelige for deg gjennom tegning av abonnement. Innholdet kan ikke spres til allmennheten i mangfoldiggjort form, eller legges ut på internett til allmenn adgang. Du kan bare benytte innholdet du får tilgang på i interne møter eller foreldremøter. Kompetansepakken er gjort tilgjengelig for deg gjennom abonnement og vil opphøre å være tilgjengelige dersom abonnementet utløper eller avsluttes i henhold til punkt 3.

Behandling av personopplysninger

  • Vi behandler dine personopplysninger i tråd med personvernloven.

Markedsføring

  • Ved å tegne abonnement godtar du å få tilsendt nyhetsbrev fra SunnereBarn

Ønsker du å bli abonnent? Send mail til info@sunnerebarn.no