SunnereBarn - Årshjul for deltakere - SunnereBarn

Årshjul for deltakere

Figurene under viser oversikt over aktivitetene for hver måned for de med oppstart i januar og de med oppstart i august.

Kom i kontakt med oss

Lurer du på noe mer kan du sende en e-post til info@sunnerebarn.no.