SunnereBarn - Kurs og webinar - SunnereBarn

Kurs og webinar

Vi tilbyr flere ulike kurs og webinar for ansatte og ledere i barnehage og SFO. Kursene kan tilpasses med hensyn til innhold, varighet og ønske om webinar eller fysisk kurs. Les mer om fagressursene i SunnereBarn her. Våre kurs og webinar inngår ikke i kostnadsfritt kunnskapsløft. Se mer om aktuelle tema og prisliste nedenfor. Har du spørsmål om kurs, send oss en mail her.

Aktuelle temaer

«Barnehagen som forebyggende arena»
«SFO som forebyggende arena»
«Foreldresamarbeid om kosthold og helse»
«Fysisk aktivitet og kosthold- en viktig brikke for barns helse»
«Evaluering og forbedringsarbeid i et langsiktig perspektiv»
«Kick-off kurs for nye deltakere i SunnereBarn»

Barnehagen som forebyggende arena- gode rutiner i det daglige pedagogiske arbeidet

Barnehagen er en unik arena i folkehelsearbeidet og er en viktig forebyggende arena. 95% av barna går i barnehagen og de inntar 60% av sin energi i løpet av barnehagedagen. Her får dere kunnskap om hvorfor det er så viktig å jobbe med helse, kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen. Dere får også mer konkrete tips om hvordan jobbe systematisk med mat og måltid, uten at det krever store ressurser og tidkrevende prosjekter. Vi ser viktigheten av enkle, gode rutiner som innarbeides i det daglige arbeidet i barnehage.

SFO som forebyggende arena – gode rutiner i det daglige pedagogiske arbeidet

SFO er en unik arena i folkehelsearbeidet og er en viktig forebyggende arena. Barna trenger god energi i løpet av en dag på skole og SFO. Her får dere kunnskap om hvorfor det er så viktig å jobbe med helse, kosthold og fysisk aktivitet i deres SFO. Dere får også mer konkrete tips om hvordan jobbe systematisk med mat og måltid, uten at det krever store ressurser og tidkrevende prosjekter. Vi ser viktigheten av enkle, gode rutiner som innarbeides i det daglige arbeidet i SFO.

Helse, fysisk aktivitet og kosthold for barn

Fysisk aktivitet og kosthold er viktig for barns helse, vekst og utvikling. Lær mer om hvordan fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker fysisk og psykisk helse hos barn.

Foreldresamarbeid om kosthold og helse

Hvordan samarbeide med foreldre og foresatte om kosthold og helse. Det daglige arbeidet på avdeling, foreldresamtaler og foreldremøter

Kvalitet og kontinuitet i evaluering og forbedringsarbeid

Kurs/webinar for ansatte i barnehage og SFO. Bli kjent med opplæringsmateriellet i SunnereBarn og hvordan din barnehage eller SFO kan benytte det i daglig pedagogisk arbeid. Dere får innblikk i evalueringsverktøyet Måltidssjekken og hvordan dere aktivt kan bruke dette i deres forbedringsarbeid for å bedre rutiner og kvalitet på mat og måltid samt opplæring av ansatte og reduksjon av matsvinn.

Dette kurset/webinaret passer spesielt for kommuner eller barnehagekjeder og enkeltstående barnehager/SFO som er nye deltakere i SunnereBarn

PRISLISTE

Priser halvdags kurs (3 ½ timer):

  • Enkeltstående barnehage, webinar: 5900,-
  • kommune eller barnehagekjede webinar: 16 900,-
  • kommune eller barnehagekjede fysisk kurs: 35 000,-

Priser heldagskurs (Opptil 6 timer)

  • Webinar: 35 000,-
  • Fysisk kurs: 45 000,-