SunnereBarn - Månedens aktivitet - SunnereBarn

Månedens aktivitet

Som abonnent av SunnereBarn vil du hver måned få tilsendt tips til aktivitet. Dette er aktiviteter som er tett knyttet opp til rammeplanens fagområder. Aktivitetene har primært fokus på hvordan mat og måltid kan løftes i en praktisk hverdag og samtidig knyttes til andre fagområder som språk, motorikk og sosial læring.Meld deg på SunnereBarn

Bli med på SunnereBarn for tilgang på Månedens aktivitet og alt annet opplæringsmateriell vi tilbyr. Da vil du få innlogging til vår portal og tilgang på mye nyttig informasjon og oversikt over alle månedens aktiviteter som du kan laste ned inkludert vedlegg.