SunnereBarn - Teamet - SunnereBarn

Dette er prosjektgruppen

Nedenfor finner du en oversikt over alle som er involvert i SunnereBarn. Nederst på siden finner du litt om vår bakgrunn og GreeNudge som gjennomfører SunnereBarn.

Samira Lekhal

PhD, seksjonsoverlege ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Initiativtaker og leder overordnet prosjekt ”Fra kunnskap til handling”. Styreleder GreeNudge. Doktorgrad på risikofaktorer for utvikling av hjertesykdom.

Linda Mathisen

Jobber som prosjekt- og forskningskoordinator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Nasjonal kurskoordinator i delprosjekt 1 av "Fra kunnskap til handling" – Overvekt og fedme hos barn og unge. Hun er uteksaminert prosjektleder ved Kristiania.

Marit Eriksen

Prosjektkoordinator i SunnereBarn og har kjernekompetanse i fysisk aktivitet og helse. Marit har jobbet som pedagogisk leder i barnehage med erfaring med helsefremmende arbeid og SunnereBarn. Marit har som spesialidrettspedagog lang erfaring med livstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet.

Helena Slapø

Daglig leder i GreeNudge og har kjernekompetanse på miljø, mat og forbrukeratferd. I SunnereBarn har hun bidratt til utviklingen av kompetanseprosjektet. Helena er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun jobber med en næringsdoktorgrad innen atferdsøkonomi på OsloMet, finansiert av Forskningsrådet og GreeNudge.

Kristin Fjæra Eng

Kristin er prosjektkoordinator for helseprosjektene i GreeNudge. Kristin er utdannet sykepleier med mastergrad i Samfunnsernæring. Hun har lang erfaring innen sykehus og rehabiliteringsfeltet, med stort fokus på kosthold. Kristin jobber med en næringsdokorgrad innen helsevitenskap på OsloMet, finansert av Forskningsrådet og GreeNudge. Phd-prosjektet vil evaluere tiltak for SunnereBarn.

Ratib Lekhal

PhD, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo (UIO) og BI Handelshøyskolen. Han har lang erfaring som forsker og foreleser og er en av landets fremste eksperter innen pedagogikk og kvalitet i barnehagesektoren. Ratib har i flere år forsket på kvalitet i barnehage med hovedfokus på språkutvikling. Han leder Nasjonal etterutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI.

Andre ressurspersoner

Aina Lien

NorgesGruppen fagsjef sunnhet og ernæring. Aina er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.

Marte Gjeitung Byfuglien

Helse- og ernæringssjef i Mills. Marte er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.

Pia Gulbrandsen

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i BAMA. Styremedlem i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Lise Brandstadmoen

Ernæringsfysiolog i BAMA. Lise er utdannet klinisk ernæringsfysiolog.

Harald Osa

Fagsjef smak og matkultur i BAMA. Harald arbeider med kunnskapskonseptet Eat Move Sleep, Mat for Minsten, SunnereBarn.

Stig W Jørgensen

Markedsdirektør i ASKO.

Katie Knagenhjelm

Ansvarlig for Mat for Minsten i ASKO. Katie har fagbrev som kokk og bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse.

Andreas Skaalerud

UI/UX designer og utvikler-konsulent i Greenudge og Sunnerebarn.

Vår bakgrunn

SunnereBarn skal bidra til at barn får bedre kostholdsvaner og økt måltidsglede i barnehage og SFO. Målet er å bedre og effektivisere arbeidet med mat og måltid i din barnehage og SFO. SunnereBarn tilbyr kunnskap og opplæringsmateriell som letter arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.

SunnereBarn er en den del av det nasjonale kompetanseprosjektet ”Fra kunnskap til handling”. ”Fra kunnskap til handling” har som mål å fremme gode kostholdsvaner og forebygge fremtidig overvekt og livsstilssykdom blant barn og unge.

SunnereBarn er delfinansiert av Gjensidige Stiftelsen. Bestilling og levering av mat gjennomføres i samarbeid med næringslivsaktørene ASKO, BAMA og Mills. Se alle våre samarbeidspartnere her. Det vil ikke åpnes for direkte markedsføring i sunnerebarn.no men vi vil vise eksempler på gode produkter merket med nøkkelhull.

Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til info@sunnerebarn.no

Om GreeNudge

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

GreeNudge er en uavhengig ideell virksomhet som er spesialister innen helse, atferdsøkonomi, psykologi og miljøvitenskap. Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta sunnere og mer bærekraftige valg i hverdagen.

Les mer om GreeNudge på vår nettside.