SunnereBarn - Teamet - SunnereBarn

Team SunnereBarn

Nedenfor finner du en oversikt over alle som er involvert i SunnereBarn. Nederst på siden finner du litt om vår bakgrunn og GreeNudge som gjennomfører SunnereBarn.

Marit Løset Eriksen

Marit er prosjektleder i SunnereBarn og har kjernekompetanse innen fysisk aktivitet og helse, samt pedagogikk. Hun jobber også ved Sandefjord videregående skole hvor hun underviser i helsefag og kroppsøving. Som spesialidrettspedagog har Marit tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold og har lang erfaring med livsstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet. Marit har også tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage.

Linda Mathisen

Jobber som forskningsadministrator ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Nasjonal kurskoordinator i delprosjekt 1 av "Fra kunnskap til handling" – Overvekt og fedme hos barn og unge. Hun er uteksaminert prosjektleder ved Kristiania.

Samira Lekhal

Daglig leder i GreeNudge og fagressurs i SunnereBarn. Overlege ved Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, seksjon for barn og unge, Sykehuset i Vestfold. Forfatter av boka "Kosthold og fysisk helse".

Kristin Fjæra Eng

Kristin er prosjektkoordinator for helseprosjektene i GreeNudge. Kristin er utdannet sykepleier med mastergrad i Samfunnsernæring. Hun har lang erfaring innen sykehus og rehabiliteringsfeltet, med stort fokus på kosthold. Kristin jobber med en næringsdokorgrad innen helsevitenskap på OsloMet, finansert av Forskningsrådet og GreeNudge. Phd-prosjektet vil evaluere tiltak for SunnereBarn.

Jonathan Ibsen

Jonathan Ibsen arbeider med IT i GreeNudge og fokuserer på utvikling av smarte digitale løsninger. Han er utdannet med en master i forvaltningsinformatikk, med en juridisk, informatisk og samfunnsvitenskapelig innfallsvinkel til bruk av ny teknologi. Fokus på lovverk, personvern, og offentlig forvaltning. Han har og en master i IT og ledelse med fokus på moderne arbeidsprosesser (smidighet), digitalisering, IT-arkitektur, DevOps, virksomhetsforståelse og informasjonssikkerhet.

Vår bakgrunn

SunnereBarn skal bidra til at barn får bedre kostholdsvaner og økt måltidsglede i barnehage og SFO. Målet er å bedre og effektivisere arbeidet med mat og måltid i din barnehage og SFO. SunnereBarn tilbyr kunnskap og opplæringsmateriell som letter arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO.SunnereBarn er delfinansiert av Gjensidige Stiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB. SunnereBarn har også næringslivspartnere, nå er dette Lerøy og Nortura. Fra oppstart har også Bama, Asko, Lerum og Mills vært bidragsytere. Det vil ikke åpnes for direkte markedsføring i sunnerebarn.no men vi vil vise eksempler på gode produkter merket med nøkkelhull.

Ta kontakt med oss ved å sende en e-post til info@sunnerebarn.no

Om GreeNudge

SunnereBarn gjennomføres av GreeNudge.

GreeNudge er en uavhengig ideell virksomhet som er spesialister innen helse, atferdsøkonomi, psykologi og miljøvitenskap. Vi jobber for å gjøre det lettere for folk å ta sunnere og mer bærekraftige valg i hverdagen.

Les mer om GreeNudge på vår nettside.