SunnereBarn - Vilkår - SunnereBarn

Vilkår for SunnereBarn

Kunnskapsløft gjennom SunnereBarn kan inngås av en enkeltstående barnehage/SFO, eller det kan inngås avtale for hele kommunen eller barnehagekjeden.

Kostnad

SunnereBarn har ingen kostnad for deltagende barnehage/SFO. Vårt arbeid er subsidiert av våre samarbeidspartnere.

Angrerett og oppsigelse

Når du blir deltaker på kompetansepakken SunnereBarn, får du tilgang til kompetansepakken umiddelbart. Du samtykker i at leveringen påbegynnes umiddelbart, og du har derfor ikke angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav n. SunnereBarn kan si opp din deltakelse dersom misbruk av kompetansepakken.

Rettigheter

Kompetansepakken SunnereBarn er gjort tilgjengelige for deg gjennom påmelding til deltakelse. Innholdet kan ikke spres til allmennheten i mangfoldiggjort form, eller legges ut på internett til allmenn adgang. Du kan bare benytte innholdet du får tilgang på i interne møter eller foreldremøter. Kompetansepakken er gjort tilgjengelig for deg gjennom abonnement og vil opphøre å være tilgjengelige dersom abonnementet utløper eller avsluttes i henhold til punkt 3.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med personvernloven.

Markedsføring

Gjennom påmelding til deltakelse godtar du å få tilsendt nyhetsbrev fra SunnereBarn.